Najwyższa jakość

Do wykonania powierzonych nam prac wykorzystujemy wysokiej jakości elektryczny sprzęt pomiarowy i profesjonalne oprogramowania komputerowe.

Pozwala nam to uzyskać odpowiednie dokładności pomiarowe oraz odpowiednie dokładności przedstawianych opracowań geodezyjno-kartograficznych.

Zakres naszych usług:

  • Mapy do celów projektowych
  • Mapy sytuacyjno-wysokościowe
  • Tyczenie sieci uzbrojenia naziemnego i podziemnego
  • Inwentaryzacje powykonawcze
  • Pomiary GPS
  • Wznowienia znaków granicznych i podziały nieruchomości
  • Wykonywanie map w formie cyfrowej (dwg, dxf)

KOMPLEKSOWE USŁUGI GEODEZYJNE